Rörlighet

Rörlighetsträning ger upphov till fördelar som alla människor kan dra nytta av. När vi är barn har vi full rörlighet i leder och muskler men med åren avtar denna rörlighet. Det vi upplever som stelhet är generellt en försämrad rörlighet i hela kroppen och därför behöver vi arbeta med att träna upp den!