En aktiv livsstil håller hjärnan igång hos äldre

en-aktiv-livsstil-haller-hjarnan-igang-hos-aldre

Forskare vid Uppsala universitet har upptäckt att en aktiv livsstil hos äldre personer bidrar till att hålla hjärnan i form. I en ny studie har ett multidisciplinärt forskningsteam undersökt 331 män och kvinnor som alla var 75 år gamla. Syftet var att undersöka om en aktiv livsstil kunde kopplas till bättre hjärnhälsa hos äldre i Uppsala. Genom att använda magnetresonanstomografi (MRT) för att mäta hjärnstrukturen hos varje deltagare, samt olika minnestester för att bedöma deras kognitiva status, kom forskarna fram till att fysisk aktivitet i senare år skyddar både den grå hjärnsubstansen och de kognitiva funktionerna. Fynden har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neurobiology of Aging.

Aktiv livsstil minskar risken för Alzheimers

Studien visade att de deltagare som var mer fysiskt aktiva hade större mängd vit och grå hjärnsubstans jämfört med de som levde en mer stillasittande livsstil. Dessutom presterade de aktiva deltagarna bättre på flera minnestester än sina mindre aktiva jämnåriga. Särskilt noterbart var att de fysiskt aktiva personerna hade mer grå hjärnsubstans i precuneus, en del av hjärnan som tenderar att krympa i de tidiga stadierna av Alzheimers sjukdom. Detta ledde forskarna till slutsatsen att en aktiv livsstil är en effektiv strategi för att motverka kognitivt åldrande och minska risken för sjukdomar som Alzheimers.

Del av den större PIVUS-studien

Denna forskning är en del av den större epidemiologiska studien PIVUS (Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors), som syftar till att undersöka olika aspekter av hälsa hos äldre.

Referens

Benedict et al. ”Association between physical activity and brain health in older adults,” Neurobiology of Aging, in press.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *