Wood chop low i kabelmaskin

Förberedande: Fäst kabelhandtaget i lägsta fästet och fatta handtaget med båda händerna. Ställ dig med sidan av kroppen mot viktmagasinet med lätt böjda ben och lås höfterna i denna position så de pekar framåt.

Utförande: Dra nu handtaget nerifrån ena sidan och snett uppåt förbi kroppen med raka armar. Håll sedan emot på tillbakavägen.

Kom ihåg: Kom ihåg att böja på benen, jobba med raka armar och att låsa 
höfterna så att de pekar rakt framåt.Utförande och muskelkarta

            

Related Exercises