Sidodrag i kabelmaskin

Förberedande: Ställ med sidan av kroppen mot kabelmaskinen och fatta handtagen som är fäst i den nedre delen av maskinen.

Utförande: Räta nu upp kroppen genom att dra med sidomusklerna. Håll emot på tillbakavägen och upprepa rörelsen.

Kom ihåg: Kom ihåg att stå stadigt och helt still så du inte tar hjälp av andra muskelgrupper.Utförande och muskelkarta

1

               

Related Exercises