Maghopp

Muskelgrupper och syfte

Maghopp är en utmärkt magövning som också är en kroppsövning. Övningen liknas det hopp man gör som en del av burpees bara att den är uppdelad där. I en burpee man kör en del av maghoppet (bakåt) i början och ett i slutet (framåt) innan man kommer till utgångsposition. Maghoppet är oftast också ett kortare hopp, om man inte är spänstig som bara den. Då kommer man fram med fötterna till händerna i ett hopp.

Övningen tränar de raka och sneda magmusklerna, men också benen, sätesmuskeln och bålen då samtliga används för att klara av ett kontrollerat hopp till och från fötterna.

Utförande Maghopp

Ställ dig i armhävningsposition, dvs. med kroppen i en rak linje från axlarna till hälarna, där tårna står på en linje. Sätt ut en markering ungefär under knäna.

Inled övningen med att hoppa med fötterna från utgångspositionen till markeringslinjen och tillbaka.

Tips

Kom ihåg att hålla den raka linjen genom att spänna i bålen. Glöm inte att trycka skuldrorna lätt inåt och nedåt.Muskelkarta

maghopp muskelkarta

Alternativa övningar

1

Related Exercises