Stretching

För att bli mer flexibel och öka dina rörlighet i kroppen så måste du stretcha. Det är också viktigt att stretcha för att minska kroppens risk för skador och förslitningar i leder.