Kontakta Muscles.se och MyGreatness

Muscles.se skapades våren 2007 med syfte att bidra med information och uppmuntra till fysisk aktivitet och hälsa med fokus på styrketräning.

Som med allt annat finns det alltid flera perspektiv och idéer om hur något ska vara. Det gör sig inte minst påmint inom hälsoområden med nya rön flera gånger i veckan. Vi ämnar inte att ge dig den ultimata sanningen. Vi erbjuder ett flöde av nyheter och information inhämtat från såväl forskning som personer inom området för att uppmuntra, informera och bidra till ett mer fysisk aktivt liv.

Kontaktuppgifter
[email protected].
0723-959 775